In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهرنوش قربانعلی

پیام تسلیت جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی برای درگذشت سهراب رحیمی

ما نیمه وقت زنده بودیم  هرچند مرگ مان تمام وقت بود شاعران تاب رفتنت را ندارند.ققنوس وار  سوختی و پرواز کردی از سرزمینی به سرزمینی دیگر و اینجا در سرزمین مادری بهت عجیبی بر شعر فرود آمده. ما ناباورانه در اشک و سکوت و شعر عزادار رفتنت…
ادامه مطلب ...

سه شعر از مهرنوش قربانعلی

مهرنوش قربانعلی، از شاعران پیشروی دهه‌ی هفتادی و دانش آموخته‌ی كارشناسی زبان و ادبیات فارسی است و آثار متعددی را اعم از شعر، مقالات و نقدهای ادبی و همچنین گفت‌وگوهایی با منتقدان و صاحب‌نظران شعر امروز در کارنامه دارد. حضور و سخنرانی او در…
ادامه مطلب ...

تجربه‌ی نمادین زبان: نگاهی به شهروند افتخاری جهان سروده‌ی مهرنوش قربانعلی

 زبان همچون دیگر عوامل تحت تاثیر فرهنگ و شرایط یك جامعه قرار می‌گیرد، به این ترتیب كه در بسیاری از موارد شرایط یك جامعه منجر به پیدایش كلام و زبان خاصی می‌شود كه در نهایت بازتاب شرایط خاص آن جامعه است. به نظر می‌رسد هر چه‌قدر جامعه و عوامل…
ادامه مطلب ...

شعرهایی از مهرنوش قربانعلی، برگرفته از کتاب «شهروند افتخاری جهان»

 کالبد شکافیفصل (۱): کالبد شکافیاز خواب که می‌پریدندهمه جا پخش شده بود صورتمادامه‌ی هر شکی به من می‌رسیدکالبد شکافی آسانی نیستجزئی از تو بوده‌امخواب دست‌هایی را می‌دیدند که تلوتلو می‌خوردند آویزانفقط می‌خواستند چشم‌هایشان…
ادامه مطلب ...

ماهیت زبانی نوشتار زنانه

ماهیت زبانی نوشتار زنانه؛ نگاهی اجمالی به کارنامه‌ی شعری شیوا ارسطوییزبان شعر جهان را محك می‌زند و آن را مورد پرسش قرار می‌دهد، ساختار خود را برابر ساختار جهان قرار می‌دهد و آن را مورد سؤال و موُاخذه قرار می‌دهد، رولان بارت از…
ادامه مطلب ...