آشیان / برچسب آرشیوها:  مژگان ق. ، عاشق کار، کتابفروشی، تهران، ایران

برچسب آرشیوها:  مژگان ق. ، عاشق کار، کتابفروشی، تهران، ایران

من عاشق کارم هستم

پیش آمده که در ذهنتان به کسی فکر کنید، مرتب به یادش باشید و در فکر و خیالتان جلوی چشمتان باشد، بعد یک دفعه او را در واقعیت ببینید و نتوانید باور کنید که بیدارید و خواب نیستید یا رؤیا نمی‌بینید!؟ چند روز پیش برای من چنین اتفاقی افتاد!  سر …

بیشتر بخوانید