آشیان / برچسب آرشیوها:  نسرین ستوده، نماد ایستادگی، بیداری، زنان، هادی ابراهیمی، رودبارکی، ایران

برچسب آرشیوها:  نسرین ستوده، نماد ایستادگی، بیداری، زنان، هادی ابراهیمی، رودبارکی، ایران

نسرین ستوده نماد ایستادگی و بیداری زنان ایران

در حاکمیت اسلامی ایران، حقوق انسانی زنان کشورما بطور آشکار و پیدا نقض می‌شود و روز به روز اعمال فشار و خشونت دولتی بر آنها شدت می‌یابد و ما شاهد یکی از آشکارترین نقض کننده‌ی حقوق بشر از سوی حکومتی در یک کشور هستیم. حبس خودسرانه نسرین ستوده و اعمال …

بیشتر بخوانید