آشیان / برچسب آرشیوها:  نوبل صلح، سال ۲۰۱۱ ، سه زن، لیبریایی، یمنی ،الن جانسون سرلیف، توکل کرمان، لیما گبووی

برچسب آرشیوها:  نوبل صلح، سال ۲۰۱۱ ، سه زن، لیبریایی، یمنی ،الن جانسون سرلیف، توکل کرمان، لیما گبووی

نوبل صلح سال ۲۰۱۱ به سه زن لیبریایی و یمنی رسید

از چپ به راست: الن جانسون سرلیف، توکل کرمان، لیما گبووی   کمیته تعیین برندگان جایزه صلح نوبل در نروژ روز جمعه، ۱۵ مهرماه، معتبرترین جایزه صلح دنیا برای سال ۲۰۱۱ را به طور مشترک به سه زن از آفریقا و آسیا اعطا کرد: الن جانسون سرلیف و لیما گبووی …

بیشتر بخوانید