In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هادی ابراهیمی، هادی الف. رودبارکی، پرویز شهریاری، ریاضی دان ایرانی، مترجم، روزنامه‌نگار، شهرگان، شهروند بی سی، شهروند ونکوور، آینده

«جهانی که در آن انسان باشد ولی ریاضیات نباشد قابل تصور نیست»

برای نسلِ ‍پیش از من و چندین نسلِ پس از من ‍پرویز شهریاری نمرده، نمی‌میرد و نخواهد مرد.  ایرانیان بسیاری، پرویز شهریاری را از نزدیک ندیده‌اند، اما نام او در خاطره جمعی چندین نسل نقش بسته و آینده‌گان نیز به پاس تلاش‌های این انسان فرهیخته و…
ادامه مطلب ...