دیدگاه مقالات

اولین ریزوم نویسی در زبان فارسی

هژبر میرتیموری
 به بهانه‌ی ریزوم نویسی‌ی متن ماندگارناصر نجفی    امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که همه چیز آن، بر مداری از «مرکز محوری» و بر...