In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هژبر میرتیموری، ریزوم نویسی، متن ماندگار، ناصر نجفی

اولین ریزوم نویسی در زبان فارسی

 به بهانه‌ی ریزوم نویسی‌ی متن ماندگارناصر نجفی  امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که همه چیز آن، بر مداری از «مرکز محوری» و بر اقتدار و قدرت ِ قاهر، مبتنی است و همه شئونات حیات و عناصر حیاتی‌مان، با رشته‌هایی مرئی و نامرئی چه به لحاظ…
ادامه مطلب ...