In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هژبر میرتیموری

دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم

دوباره به بهار رسیده‌ایم. پس از پشت سرگذاشتن فصل‌هایی که پاره‌هایی از خاطرات‌مان را نیز با خود‌برده‌اند، اینک دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم.دوباره بهاری شدیم؛به تنِ لطیف شکوفه‌ها، به رگِ برگ سلام!به سبزینگیِ رویش و زایش، به بهار درود!…
ادامه مطلب ...

دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری

گروتسگ (۱)در حومه ی دمشقآرزوهای کودکان در شیمی حل می شودو پستان‌های سمی مادرانمرگ را بر دهان ِ نوزادانمیک میزنندمردی نمانده استبه شکار همدیگر رفته‌اند.شب‌هازمین درحاشیه‌ی ماهباروت سُرفه می کنددرختان ِ گورستان…
ادامه مطلب ...

از پروانه ای به عقاب

در دهه‌های گذشته و اخیر، بارها از جانب اهل نظر، تحت عناوین مختلف به بحران‌های گوناگون ادبی درجامعه ی روشنفکری ی ایران اشاره شده است. اخیرا هم عده ای بعد ازمرگ بسیاری ازچهره‌های هنری و ادبی ایران مانند احمدشاملو یا اخوان ثالث، هوشنگ…
ادامه مطلب ...

دو شعر- قصه از هژبر میرتیموری

قاصدک ‏‎قاصدکی دردست، برلبه ی خیالی سرد نشسته بود. نبض پاهایش در ورم کفش محکم میزد. در آسمان ِ خیالش باران ِ ‏دلتنگی اندکی فروکش کرده بود. اما هنوز قطره، قطره از قندیل های پلک بر گل های دامنش می چکید‎.‎‏ درکوچه، ‏غباری از زندگی را باد…
ادامه مطلب ...

از این جماعت

اخیراً در پی مطرح شدن حق زبان مادری از جانب سخنوری که عمرش را بر اعتلای زبان ملی (فارسی) و ادبیات فارسی زبان نهاده همه روزه شاهد موج حملاتی ناسیونالیستی و گاها فاشیستی و احساسی که هرروز بر شدت و تندی این حملات افزوده می‌شود به ایشان آقای…
ادامه مطلب ...