آشیان / برچسب آرشیوها:  هیلا صدیقی، شاعر، جنبش سبز، پیرعباس

برچسب آرشیوها:  هیلا صدیقی، شاعر، جنبش سبز، پیرعباس

محکوميت هيلا صديقی شاعر جوان به حبس تعليقی

هيلا صديقی، شاعر حامیِ جنبش سبز توسط دادگاه انقلاب به چهار ماه حبس تعزيری که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم شد.  به گزارش کلمه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباس امروز به اتهام اين شاعر جوان رسيدگی کرد و وی نيز به دفاع از خود …

بیشتر بخوانید