ایران رويدادها صفحه اول کانادا گزيده‌ها

به وزیر امورخارجه کانادا نام صحیح خلیج فارس را آموزش دهیم!

شهرگان
 شهرگان: دو تن از ایرانیان فعال در حوزه‌ی حقوق و اجتماع در اقدامی مبتکرانه به طراحی کارت پستال‌هایی پرداختند که مضمونی اعتراضی و  طنزآمیز دارد....