پزشکی سلامت و تغذیه گزيده‌ها

آنچه والدین بایستی درباره بیماری ویروس کرونا بدانند

شهرگان
چگونه از خود و کودکان‌تان محافظت کنید.   UNICEF/UN0157971/Helin کروناویروس «جدید» چیست؟ کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از ویروس است. بیماری ایجاد شده با...