آشیان / برچسب آرشیوها:  پروانه میلانی

برچسب آرشیوها:  پروانه میلانی

نامه پر درد من خطاب به کلیۀ مسئولین جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل

هر چه می‌گویم به قدر فهم توست / مردم اندر حسرت فهم درست چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ چند روز پیش اعلام شد که بیست و هفت نفر در شهرهای مختلف کشور بلازدۀ ما اعدام شدند. ای بسا تا زمانی که شما این نامه را ملاحظه می‌کنید، ارقام اعدامی‌ها بیش از …

بیشتر بخوانید