In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پروانه میلانی

نامه پر درد من خطاب به کلیۀ مسئولین جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل

هر چه می‌گویم به قدر فهم توست / مردم اندر حسرت فهم درستچهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲چند روز پیش اعلام شد که بیست و هفت نفر در شهرهای مختلف کشور بلازدۀ ما اعدام شدند. ای بسا تا زمانی که شما این نامه را ملاحظه می‌کنید، ارقام اعدامی‌ها بیش از…
ادامه مطلب ...