In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند شعر، زلما خان بهادر، ادبیات، شهرگان

صفحه‌ی حوادث و چند شعر دیگر

صفحه‌ی حوادث باید می رسیدم فرقی نداشت روزنامه های صبح خبر از راه های مسدود داده بودند آیینه ها از شمال و جنوب جاده می ریختند دریا می گفت : تو هیچ وقت نمی رسی پاهایم مثل براده از امتداد افق دور می شدند سفر که آغاز شد گوشم به هیچ…
ادامه مطلب ...