In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کودکان، زندانیان، کمیته حقوق کودک ، سازمان ملل، مدرسه فمینیستی، سپیده یوسف زاده

کودکان زندانیان: مرکز توجه کمیته حقوق کودک سازمان ملل

مدرسه فمینیستی: امسال در سی ام سپتامبر 2011، برابر با هشتم مهرماه 1390، کودکان زندانیان برای اولین بار به طور خاص مورد توجه «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» قرار گرفتند. کمیته حقوق کودک، کمیته ی تخصصی سازمان ملل است که اعضای آن…
ادامه مطلب ...