آشیان / برچسب آرشیوها:  گردهم آیی، سفارت، حکومت اسلامی، ایران، بلژیک، شهرگان، خبر، بروکسل

برچسب آرشیوها:  گردهم آیی، سفارت، حکومت اسلامی، ایران، بلژیک، شهرگان، خبر، بروکسل

گردهم آیی در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل

برای همگام شدن با ملت ایران، برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، برای اعتراض به ادامه شکنجه و اعدام در ایران، برای نه گفتن به سیاست‌های جنگی رژیم ایران، اسرائیل و آمریکا، برای تحریم انتخابات فرمایشی، نمایشی و سفارشی دیکتاتورها در ایران، برای افشای سیاست‌های ضدمردمی و …

بیشتر بخوانید