آشیان / برچسب آرشیوها:  گفتگو، مسیح علی نژاد، خانواده، ستار بهشتی را بخوانید و بشنوید

برچسب آرشیوها:  گفتگو، مسیح علی نژاد، خانواده، ستار بهشتی را بخوانید و بشنوید

گفتگوی مسیح علی نژاد با خانواده ستار بهشتی را بخوانید و بشنوید

صدای خواهر ستار بهشتی؛ خانواده ستار بهشتی می گویند: ستار هیچ گونه مریضی نداشت با پاهای خودش رفت زندان اما از پلیس امنیت به ما زنگ زدند و گفتند بروید یک قبر بخرید و بعد بیاید جنازه ستار را ببرید. ستار به جرم بیگناهی رفت. ستار سالم بود…. سایت کلمه، …

بیشتر بخوانید