آشیان / برچسب آرشیوها:  یوحنا نجدی، عذرخواهی، سیاست، کافی نیست

برچسب آرشیوها:  یوحنا نجدی، عذرخواهی، سیاست، کافی نیست

عذرخواهی کافی نیست

«اگر بنده کاری کرده‌ام که نباید می‌کردم یا ترک فعلی کرده‌ام که باید انجام می‌دادم، از همه عذر می‌خواهم، از همه حلالیت می‌طلبم. من از طرف خودم حرف می‌زنم، به دیگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم … اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع …

بیشتر بخوانید