پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

«به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

در این مهرماه که مهرگان روزش، بسی مهرانگیز و نامور است، آغاز بیستمین سال روزنامه‌نگاری سردبیر ارجمند شهروند بی‌سی، نیز، آغاز بیست سالگی این هفته‌نامه‌ی پیشتاز ونکوور را به ایشان، و یاران ایشان – نویسندگان، خبرنگاران، گزارشگران، و همکاران – شادباش می‌گویم.

بسیار امیدوارم هم چنان که در نوزده ساله‌ی سپری شده، کوشا و پیروز بوده‌اند، در سال‌های پیش رو هم، گام‌های بلندتری به سوی آشتی، آزادی، داد و داد، و همبستگی زحمتکشان سراسر گیتی بر دارند ـ به ویژه به سود هموطنان‌مان، که دیرسالی است گرفتار خود کامگان آزمند و نابخرد و واپسگرا هستند.

Front-page-small2 «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

 

این شادباش را رواست به پایان ببرم؛

نخست با مطلع غزلی از سعدی که چنین می‌نماید خطابی است از زبان خوانندگان پرشور شهروند بی‌سی:

تو از هر در درآیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

دو دیگر، به دو بیتی از سروده‌های شاعر نامور ایرانی مسعود سعدسلمان که خود نزدیک به بیست سال، در «حصار نای» گرفتار خودکامگی امیران روزگارش بوده، و شکنجه شده، و نالیده است:

نبشتن ز گفتن مهم‌تر شناس

به گاه نبشتن به جای آر هوش

سخن با قلم چون قلم راست دار

به نیک و به بد در سخن سخت کوش

ونکوور – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲

Please follow and like us:
cute_email «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_twitter «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
icon_Visit_us_en_US «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
fa_IR_Follow «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
fa_IR_Tweet «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_youtube «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
icon_Visit_us_en_US «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_linkedin «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
icon_en_US «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
en_US_share «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_instagram «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_whatsapp «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_soundcloud «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_fbmessenger «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
cute_telegram «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
telegram_message «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»
telegram «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

Related posts

تجزیه و تحلیل چند شعر از اسماعیل خویی

شهروند بی‌سی

به بهانه‌ی۲۰ سالگی «دُردانه‌ی یکی یکدانه»‏

شهروند بی‌سی

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

علی کاکاوند

اظهار نظر