پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

«به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

در این مهرماه که مهرگان روزش، بسی مهرانگیز و نامور است، آغاز بیستمین سال روزنامه‌نگاری سردبیر ارجمند شهروند بی‌سی، نیز، آغاز بیست سالگی این هفته‌نامه‌ی پیشتاز ونکوور را به ایشان، و یاران ایشان – نویسندگان، خبرنگاران، گزارشگران، و همکاران – شادباش می‌گویم.

بسیار امیدوارم هم چنان که در نوزده ساله‌ی سپری شده، کوشا و پیروز بوده‌اند، در سال‌های پیش رو هم، گام‌های بلندتری به سوی آشتی، آزادی، داد و داد، و همبستگی زحمتکشان سراسر گیتی بر دارند ـ به ویژه به سود هموطنان‌مان، که دیرسالی است گرفتار خود کامگان آزمند و نابخرد و واپسگرا هستند.

Front-page-small2 «به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

 

این شادباش را رواست به پایان ببرم؛

نخست با مطلع غزلی از سعدی که چنین می‌نماید خطابی است از زبان خوانندگان پرشور شهروند بی‌سی:

تو از هر در درآیی بدین خوبی و زیبایی

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

دو دیگر، به دو بیتی از سروده‌های شاعر نامور ایرانی مسعود سعدسلمان که خود نزدیک به بیست سال، در «حصار نای» گرفتار خودکامگی امیران روزگارش بوده، و شکنجه شده، و نالیده است:

نبشتن ز گفتن مهم‌تر شناس

به گاه نبشتن به جای آر هوش

سخن با قلم چون قلم راست دار

به نیک و به بد در سخن سخت کوش

ونکوور – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲

Related posts

علی زندگیش عاشقانه بود

«چنان در قيد مهرت پای بندم»

هادی ابراهیمی رودبارکی

چند شعر از آرش نصرت‌الهی

شهرگان

اظهار نظر