صفحه را انتخاب کنید

بیانیه هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران به مناسبت بیستمین سالگرد قتل شاپور بختیار

بیانیه هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران به مناسبت بیستمین سالگرد قتل شاپور بختیار

Bakhtiar

بیانیه هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران درخارج از کشور به مناسبت بیستمین سالگرد قتل شاپور بختیار
ششم اوت بیستمین سالگرد قتل زنده یاد دکتر شاپور بختیار است، جنایتی که خاطره دردناک و تکان دهنده اش هرگز از خاطره ها بیرون نخواهد رفت.

دکتر شاپور بختیار عمری را در صف مبارزین جبهه ملی ایران در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران گذراند. او اولین درسهای مبارزاتی خود را در دوران تحصیل در فرانسه با شرکت در جنگهای ضد فاشیست در اسپانیا و پیوستن به نهضت مقاومت فرانسه علیه نازیسم آموخت. در بازگشت به ایران مبارزه برای استقرار آزادی در ایران را در حزب ایران، از احزاب چهارگانه جبهه ملی آغاز نمود و در زمان حکومت ملی دکتر مصدق با تصدی معاونت وزارت کار در عرصه مبارزه روبرو با استعمارگران انگلیس در خوزستان قرار گرفت. دکتر بختیار پس از کودتای امریکائی – انگلیسی ۲۸ مرداد از فعالین نهضت مقاومت ملی گردید و هنگام تجدید حیات جبهه ملی در سالهای ۳۹ تا ۴۳ در صف رهبران جبهه ملی ایران در آمد. او در رژیم گذشته چندین بار بزندان افتاد. در خرداد ۱۳۵۶ او و زنده یادان دکتر کریم سنجابی و داروش فروهر در نامه ای به محمدرضاشاه در مورد رعایت حقوق آزادی های مردم هشدار دادند. دکتر بختیار سلطه دیکتاتوری مذهبی را برنتابید و در مبارزه ای رو در رو با استبداد مذهبی تا پای جان ایستادگی نمود. او خواستار حکومتی مبتنی بر آزادی، دمکراسی و جدایی دین از حکومت بود.
قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست. قاتلین شاپور بختیار امروزه در برابر مقاومت مردم ایران سخت بهم ریخته اند و شکافهای درونیشان نشانی از پوسیدگی بنیاد جنایتکارانه ایشان دارد.
ما به مبارزات و مقاومتهای دیرپای دکتر شاپور بختیار درود میفرستیم و با الهام از مردم در صحنه مبارزه در ایران بمبارزه خود تا برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهیم داد.
 
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
یازدهم مرداد ۱۳۹۰ برابر دوم اوت ۲۰۱۱

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> به سوی واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد