ادبیات شعر گزيده‌ها

سه شعر از سریا داودی حموله

sareya سه شعر از سریا داودی حموله
سریا داودی حموله

[clear]

۱

[clear]

کوه ها

اعضای یکدیگرند

بنفش

هر کجا باشد

اتفاق می افتد!

 [clear]

۲

کفشی

که ما را تعقیب می کند

نمی داند

کلمات هر کجا بخواهند

 ما را می برند!

[clear]

۳

به همه چیز فکر می کنم

جز پرنده ای

که به خواب هایم نوک می زند!

[clear]

 

Related posts

اگر رستم امام زاده بود

عبدالقادر بلوچ

من، تو، او

سعیده پاک‌نژاد

نانام: تبعید، یک رخداد درونی ست

سپیده جدیری

اظهار نظر