تازه‌ها شعر گزيده‌ها

سه شعر از مريم سياهکالی

۱

عشقت را چون فانوسی در بی قراریم

به ابرها آویخته ای

باران صدای توست که میبارد

 

۲

نمی خواستم درآغوشت

زندانبان ماه وخورشیدم باشی

دوست داشتم درمن ریشه کنی

چون گلها يي سرخ

دستانم با تیغ هایش خونین شود

 و دردی از درون تسخیرم کند

تا مرحم پوست واستخوانم باشي

 

۳

با دست‌هایی یخ زده

جدایی آب و ماهی را لمس می‌کنم

همهمه آب را می‌بینم و نمی‌شنوم

چون ستاره‌ای افتاده در آب می‌درخشد

و من

فرصت دلبری پولک‌ها

در مهتاب را نمی‌دهم

پولک و ماهی در خون وحشی‌ام می‌رقصند.

 

Please follow and like us:
cute_twitter سه شعر از مريم سياهکالی
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مريم سياهکالی
fa_IR_Follow سه شعر از مريم سياهکالی
fa_IR_Tweet سه شعر از مريم سياهکالی
cute_telegram سه شعر از مريم سياهکالی
telegram_message سه شعر از مريم سياهکالی
telegram سه شعر از مريم سياهکالی
cute_linkedin سه شعر از مريم سياهکالی
icon_en_US سه شعر از مريم سياهکالی
en_US_share سه شعر از مريم سياهکالی
cute_whatsapp سه شعر از مريم سياهکالی
cute_instagram سه شعر از مريم سياهکالی
cute_soundcloud سه شعر از مريم سياهکالی
cute_fbmessenger سه شعر از مريم سياهکالی
cute_youtube سه شعر از مريم سياهکالی
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مريم سياهکالی
cute_email سه شعر از مريم سياهکالی
cute_pinterest سه شعر از مريم سياهکالی
pinterest سه شعر از مريم سياهکالی
fa_IR_save سه شعر از مريم سياهکالی

Related posts

«لگام»، چرا؟

علی‌رضا جباری

حضور در لحظه

صبا هدا

چند شعر و طرح از: خالد بایزیدی(دلیر)

شهرگان

اظهار نظر