رويدادها کانادا

هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

 

Weed هک تابلوی دیجیتال شهرداری با شعار «هر روز ماری جوانا بکشید»

شهرگان: یک تابلوی الکترونیک در سوری که به منظور راهنمایی مردم برای بیرون ریختن زائیدات مصرفشان طراحی‌ شده بود، اخیراً با پیامی برای ریختن زائیداتی به بدن خود هک‌ شد. پیام این تابلو در اصل «دوشنبه‌ها اورگانیک» برنامه ریزی شده بود، که به اهل محل برنامه روزانه جمع آوری آشغال‌ها از طرف شهرداری را یاد آوری می‌‌کرد. اما این هکر شوخ طبع دوستدار ماری جوانا این پیام را به «هر روز ماری جوانا بکشید» تغییر داد.

رابّ کستانزو، جانشین مدیر عملیاتی دپارتمان مهندسی‌ گفت او پس از اطلاع فوراً با پیمانکار مربوطه تماس گرفته و از آنها خواسته تابلو را درست کنند. چند ماه پیش نیز تابلوی دیگری متعلق به یک کارگاه ساختمانی در سوری هک‌ و تغییر برنامه داده شده بود. این پیام به دلیل هرزه گی‌‌ آن قابل چاپ نیست.

منبع: روزنامه مترو

Related posts

هر شعر بزرگ می‌تواند متعهد باشد

سپیده جدیری

شعر زنان در دهه‌ی هفتاد نسبتی با ساده نویسی ندارد

سپیده جدیری

دبیرکل سازمان ملل خواستار حل مسئله اردوگاه اشرف شد

اظهار نظر