تازه‌ها صفحه اول گزيده‌ها

بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم

به جای بر خورد با وکلای شرافتمند دادگستری با مفسدان اقتصادی و غارتگران اموال عمومی و اختلاس گرانی که موجب این گرانی و تورم و فقر و بیکاری و سیه روزی ملت ایران گردیده اند بر خورد نماید.

این یک اصل واضح و شناخته شده جهانی است که وکلای دادگستری بر اساس مسئولیت و تعهد حرفه ای خود وظیفه  دفاع از موکلان خود در دادگاه ها و مراجع قانونی را به عهده دارند. آنان با تحصیل دانش حقوق و آگاهی یافتن از قوانین به دفاع از حقوق مردم و حمایت قانونی از موکلان خود متعهد و موکلفند. و باید بدون هرگونه مانع و رادعی به انجام وظیفه خود بپردازند. اما با تاسف بسیار در میهن ما و تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی وکلای دادگستری را به جرم انجام وظیفه و دفاع از موکلان خود بازداشت و زندانی می کنند. و آنان را که به جز انجام تعهد حرفه ای و قانونی خود گناهی مرتکب نشده اند به زندان و محرومیت های گوناگون محکوم می نمایند.

اخیرا دو نمونه از این برخوردهای غیرقانونی و خشونت آمیز نسبت به وکلا در مورد بانوان گرامی نسرین ستوده و زینب طاهری انجام گرفته است. و این دو بانوی ارجمند به جرم دفاع از موکلین خود در زندان قرار گرفته اند. اینگونه برخوردهای ناهنجار با وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی قبلا نیز مکررا صورت پذیرفته است. که بازداشت آقایان دکتر ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی داد خواه و محمد اولیائی فرد از آن جمله اند.

جبهه ملی ایران خواهان آزادی فوری خانم ها نسرین ستوده و زینب طاهری و سایر وکلای دادگستری در بند می باشد . و به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هشدار می دهد که دست از این رفتارهای غیر قانونی و سرکوب گرانه بر دارد و بیش از این بر اوراق کارنامه ضد حقوق بشری خود نیفزاید. و به جای بر خورد با وکلای شرافتمند دادگستری با مفسدان اقتصادی و غارتگران اموال عمومی و اختلاس گرانی که موجب این گرانی و تورم و فقر و بیکاری و سیه روزی ملت ایران گردیده اند بر خورد نماید. و برای بحران های عدیده ای که با سوء مدیریت خود برای این کشور پدید آورده راه حلی بیابد.

دهم تیرماه ۱۳۹۷
تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

Please follow and like us:
cute_twitter بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
icon_Visit_us_en_US بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
fa_IR_Follow بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
fa_IR_Tweet بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_telegram بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
telegram_message بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
telegram بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_linkedin بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
icon_en_US بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
en_US_share بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_whatsapp بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_instagram بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_soundcloud بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_fbmessenger بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_youtube بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
icon_Visit_us_en_US بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_email بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
cute_pinterest بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
pinterest بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم
fa_IR_save بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم

Related posts

«سرچشمهٔ هنر احساس است»

صادق امیری

معنی نام شهرهای تهران و تبریز

چرا شورای نگهبان، از روحانی تقاضا کرد به منزل هاشمی برود

شهرگان

اظهار نظر