آشیان / برچسب آرشیوها:  ،تقابل با اسرائيل، هویت سیاسی، ایدئولوژیک، منصور فرهنگ، جمهوری اسلامی

برچسب آرشیوها:  ،تقابل با اسرائيل، هویت سیاسی، ایدئولوژیک، منصور فرهنگ، جمهوری اسلامی

«تقابل با اسرائيل؛ هویت سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی»

سخنان ضداسرائیلی مقامات ایران امری تازه‌‌ نیست اما این بار واکنش‌های جهانی به آن بالا گرفته است. هدف مقامات جمهوری اسلامی از طرح این سخنان آن هم در بدترین موقعیت بین‌المللی ایران چه می‌تواند باشد؟ از روز قدس که به رسم هرساله مقامات جمهوری اسلامی سیاست‌های ضداسرائيلی خود را از …

بیشتر بخوانید