In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آبگیری سد گتوند،۴۰ هزار آواره، نابودی، آثار اشکانی، شهرگان

آبگیری سد گتوند؛ «۴۰ هزار آواره و نابودی آثار اشکانی»

خبرگزاری مهر گزارش کرده است در صورت افتتاح سد گتوند، ۳۵ روستا زیر آب می‌رود و حدود ۴۰ هزار روستایی خانه و زندگی خود را از دست می‌دهند. افزون بر این آثار تاریخی حاضر در منطقه از جمله شیرهای سنگی، همه زیر آب خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری…
ادامه مطلب ...