In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آرژانتین، راه، مادران، ایران

آرژانتین راه نشان می دهد

 تلاش‌های «مادران میدان مایو» برای یافتن کودکان ربوده شدهژنرال آرژانتینی جورج رافائل ویلدا به 50 سال زندان محکوم شد. او هم اکنون 89 ساله است و انتظار می رود که در زندان بمیرد. سرنوشت یکسانی در انتظار همکاران هم سن و سال وی است. عدالت…
ادامه مطلب ...