In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آزادگان، نهاد رياست جمهوری، تحصن

آزادگان مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کردند

جمعی از آزادگان مقابل نهاد رياست جمهوری تحصن کردند. گفته می‌شود اين تحصن در اعتراض به اجرايی نشدن ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان انجام شده است. جمعی از آزادگان مقابل نهاد رياست جمهوری تحصن کردند،گفته می‌شود اين تحصن در اعتراض…
ادامه مطلب ...