آشیان / برچسب آرشیوها:  آزادی، شمار زیادی، زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی ایران

برچسب آرشیوها:  آزادی، شمار زیادی، زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی ایران

آزادی شمار زیادی از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران

علیرضا کیا، حمزه کرمی، حمید ایزدیاری، معصوم فردیس، رامین چاوشی، آرش ریکی، علی ملیحی، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، آرش رهایی مهر، کوروش کوهکن، حمید مقدسی، حسین ثابت، امیر بهمنی و رحمان بوذری آزاد شدند. به گزارش رسیده به کلمه، علیرضا کیا، حمزه کرمی، حمیدایزدیاری، معصوم پردیس، رامین چاوشی، آرش …

بیشتر بخوانید