In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آقای روحانی!

!آقای روحانی صدای ما را بشنوید

ما از همان ابتدای سال ۵۸ که مردم به جمهوری اسلامی رای آری دادند، با مشکلات بسیاری روبرو شدیم ولی همواره مسوولان حکومتی از مردم می خواستند که دندان روی جگر بگذارند و امید به آینده ای روشن داشته باشند تا آرامش و آسایش و آزادگی در کشور برقرار…
ادامه مطلب ...

آقای روحانی: صدای آگاه زنان ایرانی را با گوش جان بشنوید

زندانی سیاسی، آزاد باید گرددسهرابیم نداییم، ما همه یک صداییمهموطن شهیدم، رای تو پس گرفتمرأی ما رو دزدیدن، قسطی دارن پس میدنگفته بودم می‌میرم، رای‌مو پس میگیرمخس و خاشاک تویی، دشمن این خاک توییبهار آزادیه، جای ندا خالیه...…
ادامه مطلب ...