پیشنهاد سردبير دیدگاه رويدادها نقد و بررسی

آلیس مونرو؛ چخوف زمانه ما

شهرگان
این مطلب برداشتی است از مقاله اخیر «جیمز وود» که به بهانه دریافت جایزه ادبی نوبل توسط «آلیس مونرو» در وبسایت نیویورکر منتشر شده است....
رويدادها صفحه اول کانادا گزيدهٔ خبر‌ها

آلیس مونرو؛ ملکه داستان‌های کوتاه برنده نوبل ادبیات شد

شهرگان
ویژگی اصلی نثر مونرو تاکید او بر محل وقوع داستان و شخصیت‌های زن پیچیده است. آثار او اغلب با آثار بزرگان ادبیات مقایسه شده و...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!