In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

فراخوان برگزاری چهارمین همایش سراسری

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایراناتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران انجمنها و کنشگران هوادار دمکراسی و حقوق بشر را فرا می خواند که در همایش چهارم آن که در روزهای 24 و 25 آگوست 2013 در شیکاگو برگزار میشود، شرکت جویند.…
ادامه مطلب ...