آشیان / برچسب آرشیوها:  احسان عزیزی

برچسب آرشیوها:  احسان عزیزی

دیدار با خدا

در خیابان شتابزده می‌رفتم بدون آن که به گوشه و کنارم توجهی کنم. سایه‌ها را در اطرافم می دیدم که در زمین گرد خویش می‌گشتند. اطرافم سراسر مرگ جنب وجوش داشت و مردگانی که زندگی را آرزو داشتند. ناگهان خدا را دیدم که از سر کار باز می‌گشت. با هم …

بیشتر بخوانید