آشیان / برچسب آرشیوها

برچسب آرشیوها

اشعاری از سهیلا میرزایی

یک شعر از مجموعه‌ی «یک سین جا مانده‌ام» یک سینِ جا مانده‌ام!    بیرون از واژه‌ها پرتاب شده‌ای تمام سین‌ها را و می‌بخشی به هر چه حروف دیگر است… من سین پهن شده در بی نهایت الفباء هستم تنها پشتکاری کم دارم که سین را آشتی دهد بی دندانه‌هایش من …

بیشتر بخوانید