آشیان / برچسب آرشیوها:  اعدام ها، سال ۶۷ ، رضا علیجانی، جمهوری اسلامی، ایران

برچسب آرشیوها:  اعدام ها، سال ۶۷ ، رضا علیجانی، جمهوری اسلامی، ایران

اعدام های ۶۷ از سال قبل برنامه ریزی شده بود

اعدام‌های ۶۷ بایستی به یک هولوکاست ایرانی تبدیل بشود. به یک وجدان جمعی تبدیل بشود برای اینکه نه ما انتقام بگیریم. نه برای اینکه طعنه بزنیم. نه برای اینکه کسانی که آن موقع در دستگاه سرکوب بودند و الان اصلاح طلب شده اند را در واقع نیش بزنیم. بلکه برای …

بیشتر بخوانید