آشیان / برچسب آرشیوها:  امیر سنجوری

برچسب آرشیوها:  امیر سنجوری

نگاهی به کتاب “طاء”؛ اثر سمیه طوسی

در نقد مجموعه شعر، پیش از آنکه با نقد چندین شعر به عنوان تکثری از ابژه‌ها طرف باشیم با نقد یک ابژه واحد طرفیم. یعنی در حال نوشتن چند نقد برای چند شعر نیستیم بلکه در حال تدوین یک بازخورد از کالای واحدی هستیم که در برگیرنده مجموعه آثاری است …

بیشتر بخوانید