ادبیات پیشنهاد سردبير شعر

دو شعر از آزاده فراهانی

شهرگان
آزاده فراهانی متولد سال  ۱۳۵۸، دانش آموخته و مدرس زبان و ادبیات فارسی است و در حوزه‌ی شعر و نقد فعالیت دارد. او برنده جایزه‌ی نقد ادبی...