In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انجمن ادبی، کیک، پوست سیب زمینی، گرنزی، مری آن شافر، فلور طالبی، شهرگان

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۳

بخش دوماز ژولیت به سیدنیبیست و دوم می ۱۹۴۶سیدنی عزیز،اخبار زیاد است. بیش از بیست ساعت نیست که در گرنسی هستم ولی بیست هزار ایده تازه به ذهنم رسیده که می خواهم در باره همه آن ها بنویسم. می بینی زندگی در این جزیره چقدر فعال و پویاست؟…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی -۹

نوشته : مری آن شافرترجمه: فلور طالبی از داوسی به ژولیت دوازدهم مارچ 1946دوشیزه اشتون عزیز،از اینکه گل های سفید لی لی را نیز پسندیدید، خرسندم.در باره صابون های خانم دیلوین برایتان خواهم گفت. اواسط…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی -۶

از بانو بلا تانتون به امیلیا دوازدهم فوریه 1946خانم ماگری محترم،نامه ژولیت اشتون را در دست گرفته ام و آنچه را می بینم باور نمی کنم. آیا واقعیت دارد که از من خواسته از خصوصیات و رفتارش برایتان بنویسم؟ خوب چرا که نه؟ باید…
ادامه مطلب ...