آشیان / برچسب آرشیوها:  بابك زنجانی

برچسب آرشیوها:  بابك زنجانی

پول ایران در حریم سلطان

درست زمانی كه مردم سرگرم اخبار ساكتین و كاسبین فتنه بودند ، كاسبان و ساكتان تحریم ، در جایی دیگر بدون دغدغه كار خود را پیش می‌بردند. تا همین چند سال پیش هر دهه یك پرونده بزرگ فساد مالی و اقتصادی خودنمایی می‌كرد و همگان را مبهوت حجم و ابعاد …

بیشتر بخوانید

سرنوشت متفاوت د‌‌و میلیارد‌‌ر فوتبال ایران

روایت امیر عابد‌‌ینی از باشگاه‌د‌‌اری مه‌آفرید‌‌ خسروی و بابك زنجانی ∎ دولت گذشته از ورزش بیشتر به دنبال تبلیغات برای خود بود. ∎ همه کسانی‌که در ۸ سال گذشته به پرسپولیس آمدند نتیجه یک بده بستان سیاسی بود. ∎ بضاعت فکری من پاسخ نمی‌دهد که چرا حسن روحانی صالحی امیری …

بیشتر بخوانید