آشیان / برچسب آرشیوها:  باد، خاکستر، این ویرانه ها، عاطفه گرگین…

برچسب آرشیوها:  باد، خاکستر، این ویرانه ها، عاطفه گرگین…

باد خاکستر این ویرانه ها را…

در این روزها سر و صدای جنگ طلبی و جنگ طلبان آسایش فکری انسان های آرام و صلح خواه را بهم ریخته و دوباره طبل حلبی و بی ریخت جنگ، هیاهوی بسیاری برای نابودی و کشتار و درد و رنج انسان براه انداخته و بیش از گذشته مردمان صلح خواه …

بیشتر بخوانید