آشیان / برچسب آرشیوها:  بحران سیاسی، بی کفایتی، شهرگان، رهبران رژیم، نوشته رحمان

برچسب آرشیوها:  بحران سیاسی، بی کفایتی، شهرگان، رهبران رژیم، نوشته رحمان

بحران سیاسی و بی کفایتی رهبران رژیم

شهرگان: هرچه دامنه معضلات و بحران ساختاری اجتماعی – اقتصادی حاکم در کشور گسترده تر می‌شود، بی ثباتی و آشفتگی رژیم نیز به همان نسبت افزایش می‌پذیرد و عجز و ناتوانی رهبران نظام در برون رفت از شرایط حساس و بغرنج موجود آشکارتر می‌شود. به بیان دیگر، بحران اقتصادی در …

بیشتر بخوانید