In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بحران سیاسی، بی کفایتی، شهرگان، رهبران رژیم، نوشته رحمان

بحران سیاسی و بی کفایتی رهبران رژیم

شهرگان: هرچه دامنه معضلات و بحران ساختاری اجتماعی - اقتصادی حاکم در کشور گسترده تر می‌شود، بی ثباتی و آشفتگی رژیم نیز به همان نسبت افزایش می‌پذیرد و عجز و ناتوانی رهبران نظام در برون رفت از شرایط حساس و بغرنج موجود آشکارتر…
ادامه مطلب ...