ادبیات پیشنهاد سردبير داستان و رمان گزيده‌ها

بخشی از رمان «سندرم استکهلم»

شهرگان
نور آفتاب از پنجره‌های بزرگ و بی‌پرده اتاق محرمانه نظر می‌انداخت و مثل همیشه با شوق، همخوابگی ما را تماشا می‌کرد. از معدود روز‌های آفتابی...