In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بخوان به نام ایران، بخوان به نام گل سرخ، بخوان به نام پروانه، آرمیده بر آن خاک سرخ، منصوره شجاعی، مدرسه فمینستی، شهرگان، شهروند بی سی

بخوان به نام ایران، بخوان به نام گل سرخ؛ بخوان به نام پروانه آرمیده بر آن خاک سرخ…

 «خود سرگذشت نامه» های زنان ایران، که در زبان غیرعجم با عنوان اتوبیوگرافی شناخته شده است، بخش عمده‌ای از مطالعات تاریخی درباره زنان ایران را شامل می‌شود. این پدیده به طور رسمی از دوران قاجار و با خاطرات دختر ناصرالدین شاه آغاز شده است.…
ادامه مطلب ...