In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

برده داری مدرن

برده داری مدرن: واقعیت یا اغراق؟

میلیون‌ها زن و مرد و بچه در سراسر جهان مجبورند در مناسبات غیر رسمی برده داری زندگی کنند. کشوری نیست که برده داری را به رسمیت بشناسد ولی کشوری هم نیست که شکل یا فرمی از برده داری در آن فعال نباشد. شرایط سخت و جانکاه میلیون‌ها انسان، برده…
ادامه مطلب ...