صفحه را انتخاب کنید

برچسب: بررسی محوریت فرم در غزل منوچهر نیستانی – بخش دوم

بررسی محوریت فرم در غزل منوچهر نیستانی – بخش دوم

 غزل پس از مشروطه مانند سایر قالب‌های شعری پیوندی عمیق با آرمان‌های ملی گرایانه برقرار نمود، برخی از شاعران مبارز، غزل را با مسائل اجتماعی و سیاسی درآمیختند تا با این وسیله تغییراتی در “وحدت موضوعی” غزل به وجود ...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان