نقد و بررسی

بررسی محوریت فرم در غزل منوچهر نیستانی – بخش دوم

پیمان سلیمانی
 غزل پس از مشروطه مانند سایر قالب‌های شعری پیوندی عمیق با آرمان‌های ملی گرایانه برقرار نمود، برخی از شاعران مبارز، غزل را با مسائل اجتماعی...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!