In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بزرگداشت روز معلم، پیشاهنگ گمنام، مولد فرهنگ و رفاه و مدنیت

به مناسبت بزرگداشت روز معلم: پیشاهنگ گمنام مولد فرهنگ و رفاه و مدنیت

 بزرگداشت روز معلم و قدردانی یکایک ما از این نیروی مولدگمنام، به ویژه زمانی‌ که جامعه، آن ارزش والا را از این زحمتکشان خستگی‌ناپذیر دریغ می‌‌کند، حداقل کاری است که بر همهٔ ما فرض است. ما امروز در هر کجا و هر مقامی که باشیم وامدار زحمات …
ادامه مطلب ...