In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بزرگراه مسدود است

چند شعر از رزا جمالی، برگرفته از کتاب «بزرگراه مسدود است»

رزا جمالی، از شاعران پیشروی دهه‌ی هفتاد، متولد آبان ۱۳۵۶ در تبریز است و دانش آموختهٔ ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر. جمالی فعالیت ادبی خود را از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی آغاز کرد.   شاعری که در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ از اعضای جوان کارگاه شعر رضا…
ادامه مطلب ...