ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

درگذشت شاعر بزرگ کرد؛ «بعد از مرگم موسیقی بنوازید»

شهرگان
 شیرکو بی‌کس، پرآوازه‌ترین شاعر معاصر کرد روز یکشبه ۱۳ مرداد ماه پس از یک دوره بیماری کوتاه در سن هفتاد و سه سالگی در حالی‌...