آينه در آينه از دیگران پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها ورزش

بندهایی از قرارداد فدراسیون فوتبال و کی‌روش

شهرگان
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی علی كفاشیان  كارلوس مانوئل بریتو لیال كی‌روش شهروند پرتغال  هر دو طرف قرارداد برای امضای موافقتنامه‌ای جهت سرپرستی...