In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهاءالدین مرشدی

دومین دوره جایزه داستان بیهقی

انجمن داستان بیهقی با پشتوانه یک دوره برگزاری جایزه داستان کوتاه، دومین دوره جایزه خود را در جهت گسترش و زمینه‌سازی برای ادبیات داستانی و بهره‌گیری از توان داستان‌نویسی کشور و کشف استعدادهای مختلف این حوزه برگزار می‌کند. دومین دوره جایزه…
ادامه مطلب ...