آشیان / برچسب آرشیوها:  بهار سعید، شاعر افغان، ادبیات افغانستان

برچسب آرشیوها:  بهار سعید، شاعر افغان، ادبیات افغانستان

چند شعر از بهار سعید

بهار سعید در سال 1335 خورشیدی در کابل متولد گردیده، بعد از ختم تحصیل در مکتب رابعه بلخی، شامل دانشکده ادبیات در دانشگاه کابل گردیده و از رشته ژورناليزم فارغ گرديده است و گواهينامه فوق ليسانس اش را از دانشگاه  تهران در رشتة زبان فارسی بدست آورد. بعد از ختم تحصیلات …

بیشتر بخوانید