In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهایی، اقدام علیه امنیت ملی، پدیده ثابتی

یازده نفر از بهاییان به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند

اتهام یازده نفر از بهاییان ایران که حدود ۹ هفته پیش دستگیر شده بودند «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. این افراد از مدیران و کارکنان یک موسسه آموزش عالی نیمه حضوری و آنلاین بودند که با هدف تامین نیازهای…
ادامه مطلب ...